niedziela , 16 czerwca 2024
Home / StałeGM / Regulamin

Regulamin

Regulamin Portalu Gazetamiasta.pl

 1. WSTĘP

 1. Właścicielem Portalu Gazetamiasta.pl jest Gazeta Miasta, Kalinowice 137 f, 22-400 Zamość.

 2. Portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo rozpowszechniania jakichkolwiek artykułów i materiałów (w tym zdjęć) zamieszczonych w portalu www.gazetamiasta.pl bez pisemnej zgody właściciela portalu.

 3. Bez pisemnej zgody korzystający ma prawo zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania (z wyłączeniem fotografii), w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym pod warunkiem, że zamieści link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.gazetamiasta.pl, do dalszej części materiału. Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

 4. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
  – ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  – ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  – ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym.

 5. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej należą do Właściciela Portalu Gazetamiasta.pl.

 1. Regulamin konta w Portalu Gazetamiasta.pl

 1. Możliwość założenia konta na Portalu Gazetamiasta.pl mają wszyscy jego użytkownicy.

 2. Portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo do moderacji (usuwania i blokowania postów oraz modyfikowania zdjęć zamieszczonych przez użytkownika).

 3. Portal Gazetamiasta.pl może w każdej chwili usunąć post lub zdjęcie bez podawania przyczyny.

 4. Użytkownicy publikują swoje posty i zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Gazetamiasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, w szczególności za działania łamiące prawa autorskie oraz naruszające dobra osobiste.

 5. Dodając zdjęcie do Galerii na stronach Portalu Gazetamiasta.pl, użytkownik zgadza się na jego publikację, oraz oświadcza, że jest jego autorem, bądź posiada pisemną zgodę autora na publikację zdjęcia, a także oświadcza, że posiada zgodę wszystkich osób znajdujących się na zdjęciu na publikację ich wizerunku na stronach Portalu Gazetamiasta.pl.

 6. Zgodnie z licencją creative commons – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 2.5 Polska: wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne na następujących warunkach: uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę. Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.

 7. Zdjęcia dodane przez użytkownika posiadającego konto w Portalu Gazetamiasta.pl, zostaną przypisane do jego konta i mogą być przez niego zablokowane w każdej chwili.

 8. Przed publikacją na stronach Portalu Gazetamiasta.pl, każde wysłane zdjęcie zostanie zweryfikowane przez moderatora.

 9. Portal Gazetamiasta.pl umożliwia wszystkim internautom zakładanie nowych wątków tematycznych oraz dodawania nowych postów do istniejących na Forum wątków zgodnie z niniejszym regulaminem.

 10. Niedopuszczalne są działania mogące destabilizować funkcjonowanie serwisów oraz utrudniające korzystanie z nich innym użytkownikom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie odebrana mu możliwość korzystania z serwisów a posty takie zostaną zablokowane.

 11. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści:

            – zawierających wulgaryzmy;

            – nawołujących do agresji lub obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, itp.;

            – obrażających osoby publiczne i prywatne;

            – zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami osoby trzecie;

            – zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody;

            – przyczyniających się do łamania praw autorskich;

            – propagujących środki odurzające;

            – zawierających odsyłacze do stron z pornografią, cracków i seriali do gier oraz programów itd.;

 1. Reklamy/ogłoszenia:

            – zabrania się zakładania tematów reklamujących własną działalność gospodarczą;

            – zabrania się notorycznego dodawania tematów dotyczących oferty sprzedaży oraz kupna przez osoby fizyczne;

            – zabrania się sztucznego podbijania w listingu własnych tematów ogłoszeniowych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w forach tematycznych jest posiadanie przez użytkownika konta na Portalu Gazetamiasta.pl. Wszystkie pytania dotyczących Portalu Gazetamiasta.pl oraz nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu należy kierować odpowiednio na adres: admin@gazetamiasta.pl.

 2. Portal Gazetamiasta.pl ma prawo udostępnić dane użytkowników wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 3. Uporczywe i świadome łamanie regulaminu spowoduje zablokowanie konta użytkownika Portalu Gazetamiasta.pl.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu Gazetamiasta.pl. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzania do Regulaminu zmian, które również będą obowiązywały od momentu ich opublikowania.

 5. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez moderatorów właściwych serwisów.

 1. Regulamin działu ogłoszeń Gazetamiasta.pl

  1. Portal Gazetamiasta.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

  2. Portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

  3. Portal Gazetamiasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Gazetamiasta.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

  4. Portal Gazetamiasta.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Gazetamiasta.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

  5. Portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

  6. Portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu Gazetamiasta.pl.

  7. UŻYTKOWNIK

  1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

  3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

  4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu

  5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Gazetamiasta.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

  6. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

  7. Portal Gazetamiasta.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.

  8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych.

  1. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

  1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

  2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

                         – treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

                         – treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

                         – treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

                         – treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);

                         – treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych

                           ogłoszeniach);

                         – treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: – odbierania e-maili reklamowych – wypełnianie ankiet przez Internet – zapisywanie się do programów

                           partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

                        – treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

                        – treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

                        – treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

                       – treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;

                       – treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

                       – treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające

                          zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.

                      – treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.

  1. W kategorii “Matrymonialne” zabrania się umieszczania:

                    – ogłoszenia zawierające treści pornograficzne (również zdjęcia),

                    – ogłoszenia których treść jest wulgarna,

                    – ogłoszenia zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci ),

  1. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń.

  2. W sytuacji w której, jedno ogłoszenie łamie regulamin – blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany poprzez automatycznie generowaną wiadomość o ich zablokowaniu. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin – portal Gazetamiasta.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Portal Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

  2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Gazetamiasta.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

  3. Gazetamiasta.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu.

  4. Gazetamiasta.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta.

 2. Polityka prywatności

  1. Portal regionalny Gazetmiasta.pl dba o prawo do prywatności użytkowników portalu. Każdego użytkownika portalu Gazetmiasta.pl oraz serwisów tematycznych wchodzących w jego skład, obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. Portal regionalny Gazetmiasta.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Gazetmiasta.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego portalu i serwisów.

  2. Rejestracja – Osoby korzystające z rejestracji w serwisie, bądź też przy zakupie prezentacji reklamowych na łamach portalu Gazetmiasta.pl, oświadczają że podane przez nich dane są zgodne z prawdą a także wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie dla celów portalu regionalnego Gazetmiasta.pl. Każdy zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Uzyskane dane są przetwarzane przez nas w celu poznania Państwa oczekiwań, w wyniku czego możemy bardziej udoskonalić naszą ofertę oraz usługi. Dane osobowe mogą być zbierane podczas organizowania konkursów oraz świadczenia innych usług w ramach portalu Gazetmiasta.pl.

  3. Cookies – Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu “cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go “rozpoznać” przy ponownym połączeniu. Gazetmiasta.pl używa cookies do zapamiętania informacji o swoich użytkownikach, w celu uproszczenia lub umorzenia danych operacji.

  4. Jawne dane osobowe – Dane osobowe podane na serwisach należących do Gazetmiasta.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Gazetmiasta.pl nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

  5. Wyłączenie odpowiedzialności – Informacje zawarte w artykułach na portalu Gazetmiasta.pl są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach, w artykułach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią portalu Gazetmiasta.pl. Gazetmiasta.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia reklamodawcy, lecz nie możemy odpowiadać za postępowanie reklamodawców. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Sprawdź również

Redakcja

Redakcja Gazeta Miasta Kalinowice 137f 22-400 Zamość tel./fax.: 84 638 64 84 email: redakcja@gazetamiasta.pl reklama@gazetamiasta.pl …

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglą…darki. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close