piątek , 9 grudnia 2022
Home / Blisko nas / Jak wyciąć drzewo ze swojej działki zgodnie z prawem?

Jak wyciąć drzewo ze swojej działki zgodnie z prawem?

Wycinka_drzewa_dom_eu1W momencie zakupu działki, często spotykamy się z problemem z drzewami, które rosną w miejscu zaplanowanego przez nas domu, garażu, altany czy po prostu niepasującego do naszej wizji urządzenia swojej posesji. Niestety wycinka drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia grozi wysokimi karami. Istnieją jednak wyjątki, kiedy możemy ściąć drzewo bezkarnie. Zezwolenia nie potrzebujemy w wypadku wycinki drzew i krzewów:

– owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową);

– rosnących na plantacjach;

– posadzonych przez nie dawniej niż 5 lat temu;

– w wieku nieprzekraczającym dziesięciu lat

– gdy obwód pnia nie przekracza 10cm;

– usuwanych na podstawie decyzji administracyjnych dot. ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego i lotniczego oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych;

– rosnących w lasach – regulacje dotyczące możliwości wycinki tego typu obiektów zostały uregulowane w ustawie z 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435);

Opłaty za wycinkę nie są pobierane, w wypadku, gdy drzewa i krzewy:

– zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia

– na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie, na prywatnej posesji przeznaczonej na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wcześniej uzyskano to zezwolenie;

– jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

– które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

– w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

– które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

– z terenów zieleni komunalnej, parków gminnych, ogrodów działkowych i zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

– które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

– topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Drzewa najlepiej wycinać w okresie od jesieni do wiosny. Oczywiście możemy zrobić to sami, pod warunkiem, że dobrze się do tego przygotujemy i posiadamy odpowiedni sprzęt.

Sprawdź również

mammografia zamosc

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglą…darki. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close